Nhịp Đập Thể Thao ngày 14/10/2019

Video Chương trình khác
9g-10g - Hai, Tư, Sáu - HTV Key
9g-10g - Ba, Năm, Bảy - HTV Key
20g - Chủ Nhật - HTV2
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7