Nhìn ra thế giới: Ngày Thế giới cấm thuốc lá

Dịch hút thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất mà thế giới từng đối mặt. Theo WHO, việc hút thuốc lá giết chết hơn 7 triệu người trên thế giới mỗi năm.

Trung tâm Tin tức