Nhìn lại sự phát triển của phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam

Giai đoạn trước 2006, khởi nghiệp vẫn còn là một thuật ngữ xa lạ. Bắt đầu từ 2007 - 2014, các nhà khởi nghiệp bắt đầu hình thành và manh nha phát triển. Sau 2015, ta chứng kiến một sự trưởng thành hơn và phát triển mạnh mẽ hơn ở lĩnh vực này.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh