Nhìn lại kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 -2019

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn các trường chuyên lớp 10 năm học 2018 - 2019. So với mọi năm thì không có biến động.

Trung tâm Tin tức