Nhiều yếu tố làm nên thành công của cuộc bầu cử

Theo đánh giá của Hội đồng bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức