Nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học tránh dịch COVID-19

Với những diễn biến mới của dịch COVID-19, tính đến chiều qua (12/3), đã có năm tỉnh thành ra quyết định cho học sinh nghỉ học.

Trung tâm Tin tức