Nhiều thí sinh phải thi lại vào ngày hôm nay 11/8

Bộ GDĐT thông tin có gần 200 thí sinh tại Bắc Ninh, Điện Biên, Bình Phước sẽ phải thi lại vào hôm nay 11/8 do cán bộ vi phạm quy chế, thí sinh không đủ thời gian làm bài.

Trung tâm Tin tức