Nhiều tàu bị tấn công ở vùng Vịnh

Ngày 13/5 Ả-rập Xê-út thông báo, 2 tàu chở dầu của nước này đã bị "tấn công phá hoại" ở ngoài khơi thành phố cảng Phu-giai-ra của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE).

Trung tâm Tin tức