Nhiều tập đoàn công nghệ ngừng trao đổi thông tin với Huawei

Huawei tiếp tục gặp rắc rối sau khi Mỹ bị liệt vào danh sách đen về vấn đề bảo mật. Một số Tập đoàn Công nghệ hàng đầu thế giới, đã yêu cầu các nhân viên ngừng trao đổi thông tin với Tập đoàn Công nghệ viễn thông khổng lồ này của Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức