Nhiều sông băng ở Kashmir tan chảy ở mức báo động

Nhiều sông băng ở vùng Kashmir đang tan chảy với tốc độ báo động. Sự co lại của các sông băng này đang đe dọa sinh kế của hàng triệu người sống ở hạ lưu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức