Nhiều quốc gia tập trung phục hồi kinh tế trong mùa dịch

Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp và dự kiến sẽ còn kéo dài. Do đó, nhiều nước trên thế giới đã chuyển sang trạng thái bình thường mới và thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Trung tâm Tin tức