Nhiều nước và tổ chức kêu gọi OPEC nâng sản lượng khai thác

Ngày 16/6, Ả-rập Xê-út đã lên tiếng kêu gọi tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ - gọi tắt là OPEC - nâng sản lượng khai thác dầu trong cuộc họp sắp tới!

Trung tâm Tin tức