Nhiều nước ký kết tuyên bố chung kêu gọi phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19

Hôm qua, Liên minh châu Âu EU và 14 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung kêu gọi phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thế giới một cách đầy đủ và công bằng.

Trung tâm Tin tức