Nhiều nước Đông Nam Á đặt nghi vấn thương vụ giữa Uber và Grab

Sau khi mua lại cổ phần của Uber tại Đông Nam Á, Grab có thể bị chính quyền các nước theo dõi sát sao hơn nếu có lạm dụng vị trí độc tôn.

Trung tâm Tin tức