Nhiều nước cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

Sau khi cân nhắc diễn biến dịch bệnh và tỉ lệ tiêm chủng đạt độ bao phủ cần thiết, nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định mở lại một số lĩnh vực kinh tế, trong đó có dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức