Nhiều nước châu Á đương đầu với nạn ô nhiễm bụi mịn

Bụi siêu mịn đang trở thành một vấn đề lớn ở nhiều nước châu Á, điển hình là Hàn Quốc, Thái Lan và Ấn Độ.

Trung tâm Tin tức