Nhiều nước Châu Á công bố biện pháp hỗ trợ mùa dịch

Tại Châu Á, chính phủ nhiều nước đã công bố nhiều biện pháp hỗ trợ kiểm soát dịch và giảm thiểu tác động kinh tế, trong bối cảnh số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng.

Trung tâm Tin tức