Nhiều người Mỹ nghi mắc bệnh do ảnh hưởng vụ khủng bố 11/9/2001

Cả nước Mỹ đang hướng về thành phố New York để tưởng nhớ sự kiện thảm khốc ngày 11/9/2001. 18 năm tưởng như đã làm mọi việc khép lại, nhưng những hậu quả từ sự kiện thảm khốc này đang giết dần giết mòn những người sống sót.

Trung tâm Tin tức