Nhiều ngành đào tạo đại học mới năm 2018

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức để các trường tự chủ trong tuyển sinh. Các trường ĐH trên cả nước bắt đầu giới thiệu, thu hút sinh viên với các ngành mới mở, đón đầu cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0.

Trung tâm Tin tức