Nhiều ngân hàng cho phép rút tiền ATM không cần thẻ

Nhiều ngân hàng đã triển khai thành công chức năng rút tiền ATM bằng mật khẩu mà không cần thẻ.

Trung tâm Tin tức