Nhiều mô hình thiết thực dành cho 60 nhóm trẻ khu công nghiệp - khu chế xuất

TP.HCM đang triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Tin tức