Nhiều loài vật rút ngắn thời gian ngủ đông do thời tiết ấm bất thường

Sự thay đổi về thời tiết cũng ảnh hưởng không ít đến các loài vật. Một số loài thú đã rút ngắn thời gian ngủ đông và chui ra ngoài.

Trung tâm Tin tức