Nhiều loại hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người dân

Trong thời gian thực hiện "Ai ở đâu ở yên đó", người dân không cần quá lo lắng vì đã có những loại hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người dân đã được triển khai tại TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức