Nhiều khó khăn trong quản lý các chợ trên địa bàn TP.HCM

Hiện nay, công tác quản lý chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM đang gặp phải nhiều khó khăn, bất cập do nhiều hình thức kinh doanh mới thu hút khách hàng hơn, đây cũng là một trong những vấn đề nan giải của TP.HCM.