Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

UBND TP.HCM vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động triển lãm, cổ động tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tin tức