Nhiều đổi mới trong năm học 2018-2019 ở khối Mầm non

Hôm qua (5/9). gần 24 triệu học sinh - sinh viên cả nước tham dự khai giảng. Riêng lễ khai giảng của khối Mầm non năm nay được tổ chức dưới hình thức Ngày hội đến trường của bé.

Trung tâm Tin tức