Nhiều địa phương vẫn chủ quan trong việc ứng phó mưa lũ

Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc diễn tập xả lũ khẩn cấp và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống giả định, trên thực tế công tác phòng chống lụt bão nói chung ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều bất cập.

Trung tâm Tin tức