Nhiều cơ hội cho kinh tế Việt Nam trong năm 2020

Những ngày cuối năm 2019, con số chính thức tăng trưởng GDP của nước ta năm 2019 đã được công bố là 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2011, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trên 7%.

Trung tâm Tin tức