Nhiều chuyển biến tích cực về môi trường trong đợt thi đua 200 chào mừng Đại hội Đảng bộ cao cấp

Đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trung tâm Tin tức