Nhiều bảo tàng trên thế giới mở cửa trở lại với quy định mới phòng COVID-19

Ngày 18/5 được chọn là Ngày quốc tế Bảo tàng. Khi diễn biến dịch COVID-19 đã phần nào được kiểm soát tại nhiều quốc gia, bảo tàng ở nhiều nơi đã mở cửa trở lại vào ngày này...

Trung tâm Tin tức