Nhiều bang tại Mỹ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron

Ngày 2/12, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết: Bang đã ghi nhận 5 ca nhiễm biến thế Omicron. Đồng thời, bang Hawaii cũng đã có ca nhiễm đầu tiên với biến thể mới này.

Nguồn: Trung tâm Tin tức