Nhiệt độ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng lên trong 5 năm tới

Ngày 9/7, Tổ chức khí tượng thế giới cho biết nhiệt độ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng lên trong 5 năm tới, nhiều khả năng sẽ vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trung tâm Tin tức