NHẬT KÝ CÚP TRUYỀN HÌNH TP.HCM NGÀY 8/4/2018

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu hàng tuần - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019