Nhật ký Cúp Truyền hình TP.HCM ngày 29/4/2018

Video Chương trình khác
Phim phát sóng trên HTV7 và HTV9
21g - Thứ Hai hàng tuần - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2019
22:45 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
20g30 - Thứ sáu hàng tuần - HTV7