Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 13 ngày 27/4/2019

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Các chương trình gameshow, truyền hình thực tế về tình yêu
20g - Chủ Nhật - HTV2
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7