Nhật Ký Cúp Truyền Hình chặng 1 ngày 19/5/2020

Video Chương trình khác
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng
22g45 hàng ngày - HTV9
20g - Thứ Bảy - HTV2