Nhật Bản thông qua dự luật cấp vắc-xin COVID-19 miễn phí

Ngày 27/10, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật về cấp miễn phí vắc-xin ngừa virus SARS-CoV-2 cho tất cả người dân nước này. Toàn bộ chi phí sẽ nằm trong ngân sách chính phủ.

Trung tâm Tin tức