Nhật Bản: Quốc phục kimono chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành dịch vụ. Tại Nhật Bản, lệnh cấm du lịch đã tác động mạnh đến dịch vụ cho thuê quốc phục kimono.

Trung tâm Tin tức