Nhật Bản khuyến khích phụ nữ đi làm

Đi làm hoặc làm mẹ, phụ nữ Nhật thường chỉ có thể chọn một trong hai. Trong bối cảnh đất nước này đang thiếu hụt lao động do già hóa dân số, tỉ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động thấp cũng góp phần làm trầm trọng hơn vấn đề này.

Trung tâm Tin tức