Nhật Bản dự định sản xuất loạt máy bay tàng hình tinh vi nhất thế giới

NHK cho biết: Nhật Bản đã thiết kế và bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 vào năm 2021, với hàng loạt đặc điểm cấp tiến.

Trung tâm Tin tức