Nhật Bản chính thức áp dụng visa mới thu hút lao động nước ngoài

Quy chế thị thực cư trú mới nhằm thu hút lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực

Trung tâm Tin tức