Nhật Bản: Chế tạo Vịt Robot giúp bảo vệ mùa màng

Nghiên cứu từ đặc điểm của loài vịt có thể ăn côn trùng, diệt cỏ thay cho thuốc trừ sâu, một nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo ra một robot mô phỏng hoạt động tự nhiên của loài vịt, giúp bảo vệ mùa màng mà không cần phải dùng hóa chất.

Trung tâm Tin tức