Nhật Bản bổ sung ngân sách cho tài khóa 2017

Quốc hội Nhật Bản đã ban hành ngân sách bổ sung hơn 2,7 tỷ Yên, khoảng gần 25 tỷ USD, cho tài khóa 2017 vốn kéo dài đến hết tháng 3/2018.


Trung tâm Tin tức