Nhặt 65 triệu đồng và trả lại cho người mất tại Lâm Đồng

Một tấm gương không tham của rơi - ông Ngô Văn Nguyên, ngụ Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã được tuyên dương vì nhặt được tài sản trị giá trên 65 triệu đồng và trao trả cho người bị mất.