Nhanh như chớp - Tập 31

Nhanh như chớp tập 31 là cuộc "săn điểm" cực kỳ căng não giữa hai đội chơi: Hoàng Phi, MisThy, Ôn Vĩnh Quang và Trịnh Thảo, Thanh Trang, Cindy.
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2