Nhanh như chớp - Mùa 3 - Tập 36

Cùng đồng hành với nhau 108 số Nhanh như chớp, Trường Giang chia sẻ: "Anh em chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề phát âm, nhưng nhờ tình cảm của khán giả mà chúng tôi vượt qua tất cả. Cám ơn em gái Hàn Quốc, cám ơn mọi người rất nhiều!". 

Nhanh như chớp mùa 3 -  21g thứ bảy trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7