Nhanh như chớp - Mùa 3 - Tập 16

Dù sử dụng hết vốn từ vựng phong phú để đối phó những câu hỏi từ Nhanh như chớp, nhưng Ricky Star - Lăng LD - R.I.C vẫn không làm lại "thầy Nam".

Nhanh như chớp mùa 3 -  21g thứ bảy trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 7/2021 trên HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
Cải lương, Kịch nói, Vầng trăng cổ nhạc, Ngân mãi chuông vàng