Nhanh như chớp - Mùa 3 - Tập 11

Vừa xuất hiện, La Thành liền nhận xét: "Đội em có màu chủ đạo là màu trắng nên sẽ thua trắng nha mọi người". Cũng với sự bi quan ấy, La Thành chọc ghẹo Lê Lộc: "Trời ơi, chung đội với người có những câu trả lời hết sức tưởng tượng thì sao thắng được!".

Nhanh như chớp mùa 3 -  21g thứ bảy trên HTV7.

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Ba - HTV7