Nhãn hiệu chứng nhận an toàn dược phẩm

Các nhà khoa học thuộc Đại học Purdue (Mỹ) vừa công bố kết quả nghiên cứu: Một loại nhãn hiệu chứng nhận an toàn dược phẩm, được đặt bên trong các viên thuốc, tiêu hóa được, không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Trung tâm tin tức