Nhà xuất bản Trẻ ra mắt các tác phẩm Bà Tùng Long

Nhà xuất bản Trẻ vừa giới thiệu tủ sách của tác giả Bà Tùng Long vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 104, và tròn 13 năm ngày mất của cố văn sĩ.

Trung tâm Tin tức